шпор тест ВОУД-1

бұйымдарын жобалау

 

тс

спр

дтс

***көйлектің алдыңғы бел бүкпесінің есебі

***көйлектің артқы бел бүкпесінің есебі

***көйлектің бүйір бүкпесінің есебі

б

***Бүкпелерді ауыстыру***Бөлшектердің қосымша мүшеленуі

***Дене бітімінің дискретті өлшемі, қосымша***Бөлшектердің бөлшектену типтері***Түрлендіру әдісі

***Муляжды***Аналитикалық – есеп***Жуықталған

***Тірек биіктігі әр түрлі жазық жататын жағалар***Тік, тұтас пішілген, жейделік, хомутик

***Тірек биіктігі әр түрлі жазық жататын жағалар***Тік, тұтас пішілген***Жейделік, хомутик

+1

***Қосымшаларын анықтайтын және өлшемін дәлме дәл алу***Пішім және киім өлшемінің арасындағы тәуелділік***Алғашқы табылған өлшемінің нақты анықталуы

***Р

***әдеттегі реглан***классикалық реглан

*** Бой***Кеуденің үшінші айналымы***Мықын айналымы

+2,5

***Жазық түрден көлемді түрге өту***Конусты кеңейту***Киім үлгісінің бет жабынының өлшмдерінде негізделген

***Инженерлік***Жазық қима тәсілі***Чебышев торының киім бөлшектерінің разверткасы

***Пиджакты түр***Шәлі***Қайырмалы жағалар

***Алдыңғы және артқы бой бөлшектеріне жеңнің бөлшектерін қосу***Алдыңғы және артқы бойдың жоғарға алмағын жеңге тұрғызу***Реглан қолтық ойындысының кесілген сызығын жең түбіне тұрғызу

/3+2

***Өрімнің түріне тәуелді***Тоқыма жаймаларының тығыздығы, машина классы және сабақталуы

+0,5

г

***реглан – погон***погон тәрізді реглан

/3

4

***екінші қағида

***Есептік – графикалық әдіс

***Эстетикалық талап

***Гигиеналық

***Иілген***Тік***Домаланған - шығыңқы

***Темірден жасалған ықшам Мартин антропометрі***Үлкен циркуль***Сантиметрлік таспа

қ ақаулар, конструктивтік ақаулар

***Дтс және Дтп өлшем бірлігінің арасындағы айырмашылық***Артқы бойы мойын ойындысына негізделген горизонталдық сызыққа қатысты алдыңғы бой мойын ойындысының шыңының деңгйін анықтайтын кескін****Артқы және алдыңғы бойдың мойын ойындысының сызығына негізделген деңгей арасындағы кескін

***Артқы бойдың ені, алдыңғы бойдың ені, қолтық ойындысының ені, бұйымның ені***Шп, Шс, Шпр, Шиз***Артқы бойдың ені, алдыңғы бойдың ені, Шпр, Шиз

***Киімнің түрінен***Сән бағытынан, мойын айналымынан

+1

+1

/3

***Иық ені***Шп***Иықтың соңғы нүктесінен мойынның бастапқы арақашықтығы

***Ош***Сш***Жартылай мойын айналымы

***Динамикалық сәйкестік***Статикалық сәйкестік***Баланс

***Шығыңқы сүйектер оның ұштары***Жұмсақ бұлшықтардың шектелу сызықтары***Спецификалық тері пайда болуы

***Жартылай комбинезон, комбинезондар***Курткалар, плащтар***13 топ, 39 топшасы

***өндірістік***профилактикалық***ортопедиялық және сырттық

***реглан жең***нольдік реглан

шс

***Кесілген***Кесілмеген***Ортыңғы тігіссіз

***Өңір аралығы***Иық көтергіш

)/3

***Иық бүкпесі***ЫЖӨ***Жиыра үтіктеу

3

шгор

/3+ артқы бойдың мойын ойындысының қосымшасы

вге

***Радиусография***Конструктивтік***Доға және кертпе

***Мойын айналымы***Сш***Мойынның алдыңғы артқы диаметрі

***Эстетикалық қызмет атқарады***Өңделген ішкі түйіндерді жабады***Негізгі бөлшектерді кірленуден құтқарады

шада, белдікте, гульфикте

***Алдыңғы, артқы бой астары***төменгі, жоғары жең астары, желет астары

***атлетикалық, субатлетикалық, эурепластикалық

***(Л) Нүктесінен 1см төмен***(Л)Нүктесіне 1см жетпей***(Л)- нен 1см төмен

***бір қалыпты***О-тәрізді***Х-тәрізді

***Ұзындығы бойынша

***Кең мықынмен мінезделеді***Жіңішке иықты, дененің соңғы бөліктерінде айырмашылық

***Пелериналар, жартылай перелиналар***Плантин, жағалар, горжеттер, манжеттер

***Алдыңғы бойдың оң жағында***Оң жағында***Алдыңғы бойдың оң жақ бөлшегінде

***Бой***Кеуденің үшінші айналымы, бөксенің айналма өлшемі

***Кеуде жән мықын айналымының арасындағы айырмашылығы***Об – Ог***Кеуде және мықын өлшемдер айналымының айырмашылығы

***конструктивті үлгілеудің 2-ші әдісі

***конструктивті үлгілеудің 2-ші әдісі

***Бейка***Қоспа, паттар, пагондар

***Әр түрлі әрлеуіштен пайда болған сызықтар***Бөлшектер шетінің контурлық сызығы***Жағаның сызығы, лацкан және өңір

***тізе тұсында кең, тобық тұсынан тарылған, үтікпен қыр салынбайды.

***классикалық***спорттық, ұлттық және түпнұсқалық

***Пелерина

***Бой***Кеуденің үшінші айналымы

***конструктивтік

***сәулелік

1

***Жанның, алдыңғы және артқы бойдың қолтық ойындысы***Кеуде ортасы, мойын ойындысының негізі***Алдыңғы және артқы бой орта сызығы

***муляжды, есептік-графикалық***есептік, торлық немесе геодезиялық

***Жартылай пелерина

***лекал-түпнұсқа

***Силуэт бойынша***Форма бойынша, құрастыру бойынша

***біржақты, қарама-қарсы және екі жақты

***Өте тығыз***Тығыз, орташа, еркін

***«Күн»***«Жартылай күн»***«Колокол»

***Джинсы, бермуды***Белдемше***Шорты, голифе

***градация

***тік, көпқиықты, конус типті

***Белдемшенің модельдік ерекшелігі***Тұлғаға қынамдылығы және пішімі, өлшем нышандары

***Өлшем нысандары, қосымшалар***Сб, Ст, Дюб***Пб, Пт

)

***Бел сызығы бойынша қосымша***Мықын сызығы бойынша қосымша***Пб, Пт

дтс

***мата және киім түрі, пішім, силуэт, өлшем, бой, толықтық топ***Негізгі габариттік өлшемдер бойынша жобаланатын модельдің негізгі конструкциясының ұқсастығы***Конструкциялық бөлшектердің негізгі бөлшектенуі

б

***мықынның шығыңқы нүктесі***іштің шығыңқы нүктесі***құйымшағы шығыңқы нүктесі

***Мықын шығынғысының бірқалыпты тұлғасы***Жан бөлігі, шығынқы тұлға; құйымшағы шығынқы тұлға

***Сызбаның негізгі параметрлерін өлшеп және есептерін салыстыру***Қиыктарын түзету арқылы қателерін табу және олардың пайда болуын анықтау***Калька арқылы сызбадан негізгі бөлшектерді көшіру және бір бірімен келістіру

***Сәйкескен аумақ бетінің конфигурациясы***Материалдардың қасиеті, сән бағыты

-2

=бөксенің жартылай айналымы+қосымша

***көмекші лекал

***конструктивтік

***конструктивті үлгілеудің 1-ші әдісі

***Орта және күшті бұлшықетпен орта май басумен цилиндірлік кеуде қуысымен,әдеттегідей немесе түзу арқамен сипатталады.

***Жас бұзаудың терісі***Жасы 2 аптаға дейін бұзаудың терісі, жаңа туған бұзаудың терісі

***Түзу және еңкіш келбет***Дтс және Дтп***Тұлғаға байланысты

***конструктивтік ақаулар

үшін, материалды пішу үшін трафаретті дайындау үшін

***Жаңа бүкпенің орнын белгілеу және қию***Алғашқы бүкпені жабу, жаңа бүкпені ашу

***Жұмысшы лекалосын дайындау ущін***Жайманы орындау ушін материалдың шығынын есептеуде, пішімнің саласын тексеру үшін

***Жоғарғы, кеуденің қолтық асты***Бел, мықын, мықынның қатпары***Тізе, етек

***технологиялық ақаулар

***киімді бөліктерге жіктейтін сызықтар***жан тігістерінің сызықтары

***Біріктіру***Қисық, әрлеуіш

***Тығыз қағаздан***Көшірме жолмен сызба конструкциясынан, кескіш көмегімен

***1***негізгі бір өлшем

***10***негізгі он өлшем

***негізгі үш өлшем***3

***Конструктивтік көлем жасау элементі***Әр түрлі дәрежеде қыналу үшін конструктивтік элемент***Көлем форма жасайтын конструктивті элемент

***макеттік***Графикалық***Доға және кертпе тәсілі

***алдыңғы –артқы баланс

***конструктивті үлгілеудің 1-ші әдісі

***3/4 Түйменің өлшеміне байланысты +0,5-1,5***3/4 Түйменің диаметрі +0,5-1,5***3/4 Түйменің ұзындығы +0,5-1,5

***Бөлшектердің саны, бөлшектің атауы***Бақылау кертпелері

***бірінші қағида

***долихоморфтық***мезоморфтық***брахиморфтық

***Әскери, теңіз жұмысшылары***Темір жол***Байланысшыларға (связистов)

***тізеден жоғарғы жағы делдиген кең тар балақты шалбар

***агрегаттау

***Адамды қыста суықтан, жазда ыстықтан сақтауы және физикалық, механикалық, геометриялық қасиеттеріне негізделетін киімге қойылатын талаптар

***Киім бөлшектерінің лекалдарын градациялауда ортақ ережені қолдану***Градация үшін бастапқы сызықтарының ортақ орналасуы, баздық өлшемнен конструктивтік нүктелердің жылжу шамасының тұрақтылығы

***Киім бөлшектерінің лекаодардың градациялау кезінде ережелерді қолдану***Градация үшін алғашқы сызықтарын бірлестік орналасу***Базалық өлшемінен конструктивті нүктелерінің ауысу орны

сәйкес***Келбеттерді ескере отырып жоғарғы тірек бетінің формасына иық аумактарының сәйкестігі***Базалық бұйымның әр түрлі өлшемдеріне бұйымның сыртқы түрінің сәйкестігі

***Суреттеме және көркем-техникалық рәсімдеу сипаттамасы***Конструкцияны тұрғызу үшін бастапқы деректер, конструкция сызбасы, лекалдар

***жұмсақ***қатты

***Бұлшықет даму дәрежесіне және тері асты майлы қабатқа адам жасы қаңқа пішінімен өлшеміне байланысты болады.

***Май басу және бұлшық еттің дамуы***Кеуде қуысының формасы***Артқы бойдың және іштің формасы

***Иықтық және кеуде***Дененің төменгі бөлігі***Мойын, дене пішімі, иық деңгейі

***Бел, жауырын***Мойын – иықтық, жоғарғы***Кеуденің қолтық асты

***Ортаңғы алдыңғы, ортаңғы артқы***Алдыңғы қолтық ойындысы, артқы бойдың қолтық ойындысы, артқы бойдың орта сызығы***Жаны, кеуде ортасы

дене бітімі және тұлға

***Бөксе деңгейі***Бөксе, аяқ***Боксе және дененің төменгі бөлігі

***Мықынның қатпары, адымның ішкі сызығы***Мықын, етек сызығы

***конструктивтік

***Ұзыннан***Көлденең***Проекциялық, тік

***Кеуденің шығыңқы нүктесі, кеуденің жоғарғы бүкпесінің ені***Қолтық ойындысының нүктелері

7

***конструктивті үлгілеудің 2-ші әдісі

***үстіңгі, астыңғы

***Баспен иықтың,арқаның алға қарай еңкіштігі,жауырын тұсының қатты шығыңқылығы омыртқамен бел сызығының аз қисаюы.

***Алдыға қарай еңкейген***Жалпақ кеуде***Домалақ және кеңейтілген арқа

***топтық

***Біртегіс тоқыма***Тізбекше тоқыма, атлас триконың тоқымасы

***

+14 см

***

/2

жағында***Сол жағында***Алдыңғы бойдың сол жақ бөлшегінде

***Қалыпты***Үлкейтілген***Кең, тар

***Бой, белдің айналма өлшемі***Кеуденің үшінші айналымы

***ТШ/3

спр

манж

***6,5

дтп

*** 2

ур

***Соңы, түп***Тік сызық***Раскеп сызығы

3

***Отлет***Тік***Жағаның соңы

***Еңкейіңкі***Горизонтальды, вертикальды***Алдыңғы бой ұзындығы және ені

***Горжет

***Сәнгерлер***Конструкторлар, Технологтар

***Артқы бойдың мойын ойындысының ұзындығын өлшеу***Алдыңғы бойдың мойын ойындысының ұзындығын өлшеу, өңдеу әдісіне байланысты қосыша есептер

***90 градус

***бюстгальтер, грация***корсет, жартылай корсет

***Үлгіні зерттеу және анализдеу***Керекті базалық конструкцияның негізін таңдау***Негізгі конструкцияны анықтау және өзгертіп модельдік ерекшеліктерді енгізу

***Модель үлгілерінің анализі***БК бөлшектері***Унификациялық конструкция бөлшектері

***қондырмалы, тұтас пішілген, құрама***манжетті, манжетсіз

***Пшс-20% (отПг)***Пшп-10% (отПг), Ппр-70% (отПг)

***Мойын ойындысын тығыз жанап тұратын жағаларға-1,5-3см***Мойын ойындысын орташа жанап тұратын жағаларға-4,0-6,0см***Мойын ойвндысын алшап тұратын жағаларға-7,0-12,0см

***Домалақ бөлшек***Сопақ бөлшек, спираль бөлшек

рзап

оп

***Қондырмалы, Реглан***Тұтас пішілген, комбинерленген

***Жай қондырма***Жейделік қондырма***Қондырма

***шынтақ***алдыңғы***түп сызығы, етегі

***Сопақты***Қуысталған(шелевидная)***Төртбұрышты

***Шок=0,5(Т31+П31)***Шок=қолтық ойындысының ұзындығы+П

)

аударылым***Жең кескіні***Алдыңғы тігісі және шынтақ сызығы, монтажды кертпелер

***

-(2...3)

***Түп сызығын құрастыру, алдыңғы және шынтақ аударылымы***Алдыңғы тігіс және шынтақ сызығы***Кертпелерді көрсету

рук

***барлық бұйым өлшеміне жең өлшеміне сәкес пропорцияналдары***қол формасына және өлшеміне сәйкесі, эстетикалық перекат***қолтық ойындысының формасы және окат формасының өлшеміне және буып-түю өлшемі

***ластовица***құрақ

***Вок***Түп ұзындығын анықтау***Док анықтау

***пропорциональды -есептік

***Суреттеме және көркем-техникалық рәсімдеу сипаттамасы***Конструкцияны тұрғызу үшін бастапқы деректер***Конструкция сызбасы, лекалдар

***Түлкі, құндыз үлбірлері***Бұлғын, сусар үлбірлері, Ақтүлкі, шиншила үлбірлері

***Үлгіні көркем –техникалық дайындаудың суреттемесі***Конструкцияның , лекалоның сызбасы, Конструкцияны құрастыру үшін бастапқы деректер

***Алдыңғы бойдың жоғарғы қиығы, артқы бой, қолтық ойындысы***Мойын ойындысының жоғарғы сызығы***Иық қиығының бүкпесі

***Жайманы орындау үшін материалдың шығынын есептеу үшін***лекал жаймалардың суреті үшін***Материалды пішу үшін трафаретті дайындау үшін

***Негізгі бағыты***Үлестік бағыттан ауып кетудің сызығы***Бақылау кертпе бөлшектің қосарлануы үшін құрылымдары

***негізгі матадан, астар, аралықтан бөлшектер лекалдары және көмекші лекалдар тұрғызады***киім үлгісін пішеді және дайындайды, үлгінің материал шығынын анықтайды, лекалдарды техникалық көбейтеді және жобаланатын үлгінің техникалық сипаттамасын орындайды

***ВЛВ-1

***ВЛН-1

***РЛЗ-1

***266 кл

***Қыстық***Жаздық***Көктемдік – күздік, беймаусымдық

***Жаңа үлгіде адамға барынша ыңғайлылықты жасау қажет***Киімнің жаңа үлгісіне үлгі – эталон жасау***Жобалы конструкторлық құжаттамасының жиынтығын жасау

***Триангуляциялы, қима жазықтық***Геодезиялық сызық, өрістету сызығы***Чебышевтік тордың бөлшектер жаймасы

***Дененің бөлшектенуі***Бойлық және көлденең тігістің негізгі бөлшектерінің бөлшектенуі***Геометриялық модель

***Жең пішімі***Негізгі бөлшектердің бөлшектенуі***Алдыңғы жән артқы бойдың бөлшектенуі

***6 ÷ 7 см

***Төменгі иықты***Түзу***Жоғарғы иықты

***Артқы бой, алдыңғы бой***Жең***Иінші, рельеф, артқы бойдың ортасы

***қондырма жең***бір тігісті қондырма жең

пк

***төмен иықты,қалыпты, жоғары иықты

***Мойынмен бел тұсындағы омырқалардың әр түрлі иілімімен,қолдың денеге және иық биіктігіне қатыты орналасуымен сипатталатын адам денесінің табиғи түрдегі тік болып келетін конфигурация.

***Әлсіз май басумен және әлсіз бұлшықеттермен,жалпақ кеуде қысымымен қабысыңқы қарынмен,бүкір арқамен сипатталады.

***Пi = Пmin.i + Пд.к.і***Кеңдікке берілген қосымша, Пmin және Пд.к.***Пi = Пс. Дем және декорлық – конструктивтік қосымша

г

***Мойын ойындысы және иық сызығы***Бел және ортаңғы сызығы***Қолтық ойындысы және жан тігісі

***Кеуде қуысы бұлшықеттерінің даму дәрежесі мен май жиналу көлеміне байланысты.

)/2+2

)+2

***Жазық***Цилиндрлік***Конустық

***Әлсіз дамыған кеуде***Орташа дамыған кеуде, жоғары дамыған кеуде

***Созылуы***Қалыңдығы***Қалыңдығы және созылуының құрамына тәуелді

***Жиекпен***Ызбамен, қиығы бойынша желімді жиек салу

ГІ

)+2

***Кеуде биіктігі, Цг***Кеуденің биіктігі,үрпі нүктелерінің ара қашықтығы***Цгр, Вг

гІ

***Бұйымның пішімі***Силуэтті таңдау, жеңнің пішімі

***Тігін бұйымдарының әр түрлі түрінің жиынтығы***Тігін бұйымдарының әр түрлі түрінің тағайындалуы, тұтынушылардың талаптарына сәйкес

***Физикалық және механикалық***Химиялық***Геометриялық

***Жең құрылымымен

***Рациональдық негізгі бөлшектердің конструкциясы***Форма қалыптастыру элементі және жиынтық жағдайы***Сәннің бағытына сәйкес кеңдікке берілген қосымша үйлесімдігі

***техникалық тапсырма, техникалық ұсыныс***эскиздік жоба, жұмысшы жобасы, жұмысшы конструкторлық құжаттама

***Өндірістегі зиянды жағдайлардан адамды қорғайтын киім***Ерлер, әйелдер***Жаздық, қыстық, барлық мезгілдік

***Техникалық жән экономикалық***Тұтынушылық, техникалық мүмкіндік, экономикалық мақсаттылық***Тұтынушылық

***Киімнің конфигурация құрылымы***Түйіндердің қосу конструкциясы***Статика және динамикада ыңғайлылығы

***Матаның ылғалдылығы және ауа өткізгіштігі***Жылулық, электрикалық***Оптикалық және акустикалық

***Материалдарының қосындыларының қатынасы***Тораптары мен пакеттерінің қатынасы***Сыртқы күштердің әрекетіне қатынасы

Ки(1)қы***Қорғау, ыңғайлық, хабарлаушы және эстетика***Эстетикалық – хабарлаушы***Утилитарлық

Ки(1)фу***Механикалық зақымданудан қорғау***Қорғаушы, физиологиялық – гигеналық***Ыңғайлық және қорғаушы

***конструктивтік негіз тұтастығы, еңбек сыйымдылығы бойынша үлгілердің жақындығы***өңдеу әдісінің ұқсастығы, бірдей машиналар мен құрылғыларды пайдалану, конструкциялық түйіндер және біріктірулердің ұқсастығы, бірдей унифицирленген бөлшектердің болуы, шикізат ұқсастығы

***Өндірістік***Тұрмыстық***Спорттық

***Ішкі және сыртқы нарық бәсекелестігіне сай болуы***Киім ассортиментінің бой – өлшеміне сәйкестігі***Нақты сұраныс көлем ассортиментінің бой – өлшеміне сәйкес

***Эксплутациялық, функционалдық***Социалдық***Эстетикалық, эргономикалық

***3

***Шығыңқы беті бойынша***Иілген беті бойынша ***Беттің әртүрлі шекарасы бойынша

***Мата фактурасы, түс, әшекей, сызық, әрлеу, көрінетін тігіс***Әртүрлі нүктелерде тұлғаға қыналған жағдайына байланысты киімнің кеңдігі, адам тұлғасының пластикалық формасы

***Адамның өмір ыңғайына, белгілі жағдайға және қызмет түріне сай болуы***Өлшемдік және толықтық – жастық белгілерінің тұтынушылар тобына сәйкестігі***Функцияның негізгі мақсаттық сәйкестігі

***иық сызығында***кеуде және мықын, бел сызығында***тізе және төмен деңгейде

***Конструкцияның негізгі сызбасын құрастыру***БК жобалау***Модель ерекшеліктерін жобалау

***Сәнгерлер***Конструкторлар***Технологтар

***Сәулелік әдіс, Прогрессиялық есептік әдіс***Біріктіру әдісі

***Базалық торды түсіру, доға және керткен нүктесінің конструктивтік анықтамасы***Радиусография қисық құрастыру***Екінші қатарлы қисық құрастыру

***Силуэттік***Конструктивтік***Декоративтік

***технологиялық ақаулар

***Пшс-20% (отПг) ***Пшп-10% (отПг)***Ппр-70% (отПг)

***Бірінші түр, екінші түр***Үшінші түр, төртінші түр

***Киім жазықтығын жеке бөлшектерге бөлу сызықтары***Мойын ойындысы, қолтық ойындысы, жең сызығы***Иықтық, жан бөлігі

***Кеуде аймағының дәл сәйкестігі***Мықын аймағының дәл сәйкестігі

***тұтастырылып тігілетін бешпент шалбар

***Дененің беті, антропометриялық жазықтық арасындағы орналасуы***Киімге тірек қызметін атқарады***Киім бөлшегінің әшекейін атқарады

***Шалбардың артқы бөлігінің ортанғы қиығымен артқы бойдың ортаңғы сызығымен сәйкестендіру***Алдыңғы бөліктің күлте қиығымен ортаңғы сызықпен сәйкестендіру, жоғарғы бөліктің жан тігісімен төменгі бөлікпен сәйкестендіру

***6

***«күн», « қоңырау»

***Бюстгалтер, корсеттер***Грация, полуграция, корсет, жартылай корсет

***жалпы арнаулы***арнайы

***0,32***0,64***1,2

***Борлау, Лекалолар***Көмекші,лекалолар***Борлау, көмекші лекалолар

***тұлға денебітімінің өзгешелігі***Маталардың қасиеттері

***Бұйымның түрі, қосымшалар***Өлшемдік нышандар

***Мойын ойындысының сызығы, қолтық ойындысы***Артқы бойдың орташа сызығы***Иініштер, жңнің окаты

***эргономикалық***гигиеналық, эстетикалық

***сәулелік

***Қосымша***Өлшем бірліктері***Тордың алдын ала есебі

***ОА= 1/6*lг***ОА= 1/3*lг, ОА= 2/3*lг

***қосымша

***үлгілік ақаулар

***Құрастырудың заманауи творчестволық әдісі***Утилитарлық және эстетикалық принциптері, коллективтік творчестволық процесс

***Құрастырудың замануи творчестволық әдісі***Утилитарлық және эстетикалық принциптері***Коллективтік творчестволық процесс

***Қосып тігілетін комекші сызықтарды көрсетуге арналған***Қию сызықтарын, қалта орналасуын көрсетуге арналған***Ілмектің және түйменің орналасуын көрсетуге арналған

***Тар***Ұзындығы бойынша кеңдік, бөлек аумақтағы кеңдік

***0,5 ΣВ

г

дтс

***0,2 ΣВ

***0,3 ΣВ

)

***Тығыз қағаздан***Көшірме жолмен сызба конструкциясынан***Кескіш көмегімен

дтс

шг

***конструктивтік

)

II

***Арқа жауырынның тұсындағы омыртқа бағанасының бел сызығымен бір тегіс иілісі.

***Жаңа бүкпенің орнын белгілеу және қию***Алғашқы бүкпені жабу***Жаңа бүкпені ашу

***конструктивті үлгілеудің 1-ші әдісі

***үшбұрышты***дөңгелек

***көмекші

***Алдыңғы бой мойын ойындысының ұзындығы***Артқы бой мойын ойындысының ұзындығы***Жағаның ортаңғы сызығын көтеру

***Қолтық ойындысының қисықтығы және жеңнің түбі***3 нүктеден өтетін қисық***нүктенің қосындысы

***

***

***Бастапқы***Кезеңдік***Соңғы

***конструктивтік

***Артқы және алдыңғы бойдың қолтық ойындысының қиығына***Мойын ойындының қиықтарына, жеңнің түп қиығына

***Артқы және алдыңғы бойдың қолтық ойындысының қиығына***Мойын ойындының қиықтарына, жеңнің түп қиығына

***Қисық сызықты әшекейлеу***Қисықсызықты сызғыш***Лекало

***Пт***Пг***Пб

***конструктивті үлгілеудің 3-ші әдісі

***Классикалық***Жазық***Толтырылған

)/3

***Док

***перекат, окат сызығының астын құрастыру***жең бөлшегінің жаймасын алу***базалық тор қалпын анықтау

***Тұйықталған кеңістіктегі қисық сызықты***Дене пішімі мен қолдың буындалуы***Эллипсовитті қисық формасы

***Поп***Силуэтке байланысты***Иық айналымының қосымшасына

***Қолдың тұлғамен буындалуы, Бекітулі кеңістік қисығы***Эллипс тәрізді қисық сызық

***қосымша***базалық негізгі конструкциясы***өлшем бірліктер

***Шр

***тұтас пішілген жеңді киім***ластовицалы тұтас пішілген жеңді киім

***Орта және әлсіз бұлшықетпен және май басумен,конустық кеуде қуысымен,дөңгелек шығынды қарынды,бүкір немесе әдеттегі арқамен сипатталады.

***Экстремальды кеуде нүктесінің деңгейіне сәйкес***Экстремальды бел нүктесі***Экстремальды мықын нүктесі

***Экстремальды кеуде нүктесінің деңгейіне сәкес***Экстремальды бел нүктесі, экстремальды мықын нүктесі

***Кеуде***Бел***Мықын

***Өңірдің шеті бойынша***Өңірдің сызығы бойынша***Өңірдің ені бойынша

***1-2см ілмектен жоғарғы деңгейде орналасқан***Алдыңғы бойдың иық қиығының жалғасы***2,5-3,0см мойын ойындысының жоғарғы нүктесіне алшап тұрады

***Лекало-эталондар, түпнұсқалар***Жұмысшы лекалолары***Туынды және қосымша

Пропорционалды-есептік, сәулелі әдісі, топтау әдісі

***Сәулелі әдісі***топтау әдісі***Пропорционалды-әдіс

***Жұмысшы лекалосын дайындау ущін***Жайманы орындау ушін материалдың шығынын есептеуде***Пішімнің саласын тексеру үшін

***Адам денесінің өлшемімен киімнің сыртқы шамаларымен сәйкестігі***Жоғары иық аумағының тұлғаның жоғары тірек жазықтығының тұлғаны есепке алғандығы пішінімен сәйкестігі, киімнің баздық өлшемінің киімнің басқа өлшемдерімен сыртқы түрі бойынша сәйкестігі

***кварталына 1 рет***үш айда бір рет

***Жоғарғы жағаға, өңір астылығына арналған***Белдікті, жапырақшаны пішуге арналған, қақпақшаны, әдіпті пішуге арналған

***Қосып тігілетін комекші сызықтарды көрсетуге арналған***Қию сызықтарын, қалта орналасуын көрсетуге арналған, ілмектің және түйменің орналасуын көрсетуге арналған

бақылау кертпе бөлшектің қосарлануы үшін құрылымдары

***0, 9- 1,62 мм***1,62 мм-ге дейін

***номограмма

-ке дейін

***лекал-эталон

***Муляждық әдіс

***Муляждық әдіс

***Муляждық әдіс***Сызбасыз әдіс

***Түк жабынының қасиеттері***Терінің матаның қасиеттері, жалпы терінің қасиеттері

***Тік жабыны біртекті емес***Терінің әртүрлі топографикалық аумағы, әртүрлі жануарлардың беті біртекті емес

***Спайка, тарқату***Кестелеу, бөлу, осадка, перекитка

***жұмысшы лекал

*** ГОСТ 17917-86

***ГОСТ 17916-86

***Адам денесінің сыртқы формасының нышандары***Анатомиялық құрылысы анықталады, адамның өміріне және жасына байланысты

***Адам денесінің сыртқы формасының нышандары***Анотомиялық құрылысы анықталады ***Адамның өміріне және жасына байланысты

***тірек балансы

***шаль жаға***пиджак, апаш

***Тұтас пішімді***Қондырма***Комбинирленген

/2 - (0 – 2,5)

Об***Р,Cr,Сб***Бой,үшінші кеуде айналымы, мықын айналымы

***Мойын, мойын негізі***Иықтық, қолтық ойындысының артқы бұрышы***Қолтық ойындысының артқы бұрышы

***Тоталды және жалпы***Дене пропорциясы***Дене пішімі және келбеті

***Алдынғы бой және құралған бөлшектер***Артқы бой және одан құралған бөлшектер***Жең, жаға

***Алдыңғы бой***Артқы бой, жең

***Базалық тор, жоғарғы контурлы сызық***Алдыңғы бойдың ортаңғы сызығы, артқы бойдың ортаңғы сызығы***Жан қиығы, белі және етек асты

***өңір асты, жоғарғы жаға***жапырақша, қақпақша, әдіп, белдік

***туынды лекал

***қалыпты, тіктелген, еңкіш, лордотикалық,кифротикалық

***нөльдік реглан***мойын түбінен басталған реглан

***жартылай реглан***иық ортасынан басталған реглан

***емдік бандаждар***емдік корсеттер

***Лептозомдық,мезозомдық, мегелозомдық

***бүйір балансы

***Адамды физикалық, механикалық,биологиялық, химиялық факторлардан қорғау***Өндірістің белгілі бір тобы туралы ақпаратты жеткізу***Қоршаған ортадан антропотоксиндерден қорғау

***Бір өңірлі түймелік***Екі өңірлік түймелік***А-симметрлік түймелік(ассиметрия)

***3,0 – 6,0 см

***матаның негізгі және арқау және жазықтық формада тік бұрышында қиылысады***тегіс емес жазықтыққа мата төсегенде жіптер иіледі, кішігірім төртбұрыштар параллегроммаға айналады***тік бұрышты айналғанда созылу күші негізгі және арқау жібі бойынша бағытталғанда ғана созылу кедергісі байқалады

***адам денесінің бөлек бөліктері өлшемдерінің арақатынасы

***артқы бойыдың қосымшасы***қайырылу қосымша***пакет қосымшасы

***Иіліс деформациясы***Созылғын деформациясы, мыжылу деформациясы

***Екі тік сызықтың қиылысы, екі шеңбер сызығы көмегімен сызық құрастыру***Екі шеңбер сызығы көмегімен сызық құрастыру***Мойын ойындысын, қолтық ойындысын әшекейлеу

***Қолтық ойындысының сызығы***Мойын ойындысының сызығы***Екі тік сызықтың қиылысы, екі шеңбер сызығы көмегімен құрастыру

***мойын ойындысынан басталатын, тұйықталмаған қолтық ойындысының сызығы***Бұйымның иық бөлігімен тұтас пішірілген жен***Иық тігістің орнында орташа тігілетін тігіс

***жалпақ белдікті, бел тұсында жатқызылып тігілген қатпарлары бар, мықын тұсында балағы кеңейтілген.

***ЦНИИШП***ЦОТШЛ***ЕМКО СЭВ

***Классикалық, жартылай реглан***Нолдік реглан***Реглан-иініш, погон

***0,5Дт.с -2см

***1-8%***8%

***саусақ орамы***саусақ айналымы

***Жазық бейне көрнісі, сыртқы сызығы***Бұйымның сыртқы сызығы***Пропорциясы, киімнің көлемді формасы

***Тік***Жартылай қанамалы және қынамалы, трапециялы және қыналған

***шалбар балағы біркелкі тар, жіліншік тұсында жатқызылып тігілген қатпарлары бар

***Етегіне қарай кеңейтілген***Тік***Конусты

***Алдынан және жанынан киім формасы***Қалыңдығы және созылғыштығы***Морфологиялық нышандар

***Палантин

***Артқы бойдың параметрінің есебі, алдыңғы бой және қолтық ойындысы

***31-33***33-35***35-37

***4±2 жартылай кеуде айналымы***4±2 жартылай мықын айналымы***6 бойы

6 ± 3

***Бұйым ассортиментін таңдау***Бұйым пішімін таңдау, балалар киімінің пропорциясын таңдау

***Функционалды талаптарға жауап беретін конструкция***Заманауи жабдықта орындалған конструкция***Технологиялық әдістерді қолдана отырып конструкцияны орындау

***Пакет және отырғызу қосымшылары***желімдеуге берілетін қосымша***Форма қалыптастыру қосымшасы

***Экономикалық***Технологиялық***Стандарттау және унификациялау

***Органолептикалық әдіспен***Лабораториялық әдіспен, микроскопиялық әдіспен

***Жаяның түкті жабыны***Тері мойыншаларында және табаншаларда, Жая аумағында

***Тігіске берілген қосымша, қайыруға кеткен қосымша***Туралауға кететін қосымшалар

***алдын дайындалған үлгілерге талдау жасау (үлгі-аналогтар)***алдын дайындалған конструкцияға талдау жасау, жобаның тұтастығын негіздеу

***бұйымға материалды таңдауды негіздеу және таңдау***баздық негіз болған жағдайда конструктивтік негізді және оны техникалық үлгілеудің есебі, бұйым үлгісін немесе макетті дайындау

***Матаның қалыңдығы және тарқатылуы***Тігістің конструкциясы***Өңдеу әдіс

***бұйымның арналуы мен тағайындалуы, жыныстық-жастық тобы***пайдалану шартының сипаты (климаттық жағдайы, маусымы)

***Түзу екі нүктесіне***Домалақ, Элипстік

***Бойы, кеуде айналымы және бөксе айналымы

***Созылғыштық, майысқақатық***Отыруы, қалыңдығы, шеттерінің оралуы, сөгілуі

***Дене ұзындығы немесе бой***Кеуде айналымы***Дене массасы

айналымы, салмақ

***Өрімнің түрінен тәуелді***Тоқыма нығыздығынан тәуелді, талшықтың шығуынан тәуелді

***Тоқыма жайылмаларының деформациялануы***Жүктеменің әсерінен өлшемдердің өзгеруі, жүктемені жойғаннан кейін толық немесе қайта қалпына келуі

***Тон елтірісі түгімен ішке қарай киіледі***Тон елтірінің терісі сыртына қарай киіледі, тері талшықтарын өңдеуіне ерекше талаптар қойылады

***1-ші топ 0%-ден 40% дейін***2-ші топ 40%-ден 100% дейін, 3-ші топ 100%-ден жоғары

***1-ші толықтық топ – созылғыштығы (0-40%)***2-ші толықтық топ – созылғыштығы (40-100%)***3-ші толықтық топ – созылғыштығы (жоғары100%)

***Кеуденің шығыңқы нүктелері – Вгж***Іштің шығыңқысы – Вж***Құйымшақ шығыңқысы - Вя

***Артқы бойдың мойын ойындысына бөлу***Артқы бойдың қолтық ойындысына бөлу, артқы бойдың иық қиығына бөлу

***жеңі тұтас пішілген***тұтас пішілген пішімді

***Көлденең жазықтықтар, сагитальды мен фронтальды жазықтықтарға перпендикулярлы өтеді

***Пішу әдісі***Үздіксіз, жартылай үздіксіз, тұтас тоқылған әдіс

***1-ші толықтық топ – созылғыштығы (0-40%)***2-ші толықтық топ – созылғыштығы (40-100%), 3-ші толықтық топ – созылғыштығы (жоғары100%)

***Жоғарғы жағаға, өңір астылығына арналған***Белдікті, жапырақшаны пішуге арналған***Қақпақшаны, әдіпті пішуге арналған

***Белгіленген пайдалану мерзіміне сенімде өз қызметін қамтамасыз етіп, кию барысында ыңғайлылықты сипаттайтын киімге қойылатын талап

***еңкіш***түзу***шалқақ

***Іш киім, сырт, корсеттік***Корсеттік, бас киім***Қолғапша, костюмдік – көйлектік

***Құрағымен***Бедер бөлігімен***Төменгі бөлігімен

***Жоғарғы төбелік, Бел,жауырын***Кеуделік қолтықасты

***Биіктік, қоюлығы***Мамықтық, майысқақтық, мамық, мыжылуы

***Ашық түймелікті***Лацканға дейінгі түймелік***Түймелік жоғарыға дейін (жабық)

***Бірінші түрдің формуласы***Екінші түрдің формуласы***Р

***жай қайырма жаға***тіктемесі тұтас қайырма жаға, тіктемесі бар қайырма жаға

***жай тік жаға***мойынға тақалған тік жаға, хамут жаға

ю

***сагиттальды

б

***0,5ΣВ

***15÷17 см

***17÷20 см

***конструктивтік

***фронтальды

***0,35ΣВ

***бір тігісті***екі тігісті***үш тігісті

суретші***конструктор, технолог

***Қалта деңгейінде***Бел деңгейінде***Бел сызығында

***Қалталар, қақпақшалар***Жағалар, жиектер, белбеулер

***Үлбір бұйымның бөлшегі***Артқы боймен алдыңғы боймен жан тігіссіз конструкциясы, жан тігісссіз

***Бірінші түр***Үшінші түр***екінші түр

***10-200 мм

***Бұйымның көлеміне***Бұйымның жеңі, төменгі және жоғарғы жаға

***Ылғалды-жылумен өңдеуге мүмкін емес***Жағаның формасы қосымша бүкпе арқылы орындалады, тіректің биіктігі мойын ойындысынан алшақ тұрады

***Конструкторлы-тьехнологиялық***Эксплуатациялық, Эстетикалық, эргономикалық

***0,1-3мм

***0,1-0,5 см

***Бұйым жобасын зерттеу***Сапалық мінездемелерді қою, сандық мінездемелерді қою

***Киюге және бұйымның шешуге ыңғайлылығы***бұйымның бөлек элементтермен қолдануға ыңғайлылығы, бұйымның салмағы

***Жеңнің қосу тәсілі***Жеңнің пішімінің өзгертілгендігі***Реглан құрастырудағы өзгертілгендігі, тұтас пішілген комбинерленген жеңді

***Күрделі бүкпені көшіру***Параллельді***Конустық кеңейту

***қарапайым бүкпені көшіру, қатпарларды жобалау***бөлшектердің бөлшектену қосымшасы***лацкан, борц, жағаның модельдік ерекшеліктері

***Сызба-шаблондарын жобалау***Шаблондарда терілерді орналастыру жоспары, тТерілердің өлшемдері және пішу әдістері

***Терінің қосылатын сызықтары конструктивті және декоративті сызықтармен үйлесімід болуы керек***Үлбір бұйымының формасы конструктивті құрылықтары арқылы орындалады, терінің ұзындығы мен ені бұйымның ұзындығы мен еніне байланысты

***Антропометриялық сәйкестік***Гигиеналық сәйкестік, психофизиологиялық сәйкестік

***Бұйымның қазіргі стильге және сәнге сәйкестігі***Бұйымның тауарлық көрінісі, модель коспозициясының кемелділік дәрежесі

***Терінің жалпы төзімділігі***Тік жабынының сапасы, тері матаның жұқалығы және икемділігі

***Сән бағытын ескеру***Түк жабынының құқрылымы, матаның физико-механикалық қасиеттері

***Артқы бой тұтас пішілген, үлбір бұйымдар ЫЖӨ-мен өңделмейді***Мойын ойындының сызығы бойынша артқы мен алдыңғы бойды кеңейту

***Түк жабынынын биктігіне тәуелді***Киім түріне және сән бағытына, силуэтке және пішімге

***Түк жабынының биіктігі***Тік жабынының қоюлығы, тері матаның қалыңдығы

***Терілердің қосу параметрлерін таңдау***Бөлшек пішімдерін қатайту әдістері, үлбір бұйымдарының түйіндерін өңдеу әдістері және технологиясы

***0,5 ∑В(жан.т.), 0,15 ∑В(алд.б.), 0,35 ∑В(арт.б.)***35%(арт.б.), 50%(жан.т.), 15%(алд.б.)***0,15 ∑В(аkl.б.), 0,35 ∑В(арт.б.), 0,5∑В(жан.т.)

***Өңірдің, лацканның, жағалардың сызықтары***Бұйымның етек және бел сызығының деңгейі***Жеңдердің, қалталардың, ілмектердің, түймелердің орналасуы

***Үлбір бұйымдарының жұмысшы лекалдарын дайындау***Бұйымда терілердің сандарын есептеу, бұйымның модель үлгісін дайындау және конструкцияны анықтау

***Құрастыру тәсілдерін таңдау***Сызбаның алғашқы мәліметтерін анықтау, базалық конструкцияның есебі және конструкциясы

***Терінің параметрлері***Қосу әдісі, түк жабынының қасиеттері

***Огп, Огш***Цг, Дтп, Вг

***Жеңге алдыңғы бойдың және артқы бойдың үстіңгі жағын***Реглан қолтық ойындысының кесілген сызықтарын жанастыра

***Иық биіктігінің қиғаш сызығы, иық ені***Апк, Шп***Шп, иық биіктігінің қиғаш сызығы

***Есептің оңайлығы***Максимальды дәлме-дәлдігі***Дене пішіміне жақсы отырылуы

***Адым, жан***Отыру сызығы, алдыңғы қиығы***Жоғарғы және төменгі қиығы

***Иықтың және кеуденің шалқайганы***Түзетілген арқа***Артқа қарай шалқайган

***Өлшем нышандары, қосымшалар***Ст, Сб, Дбр, Шн, Шк***Пт, Пб

***Жұмсақ қатпарлар арқылы***Бүрмелер арқылы, күлтелеу арқылы

рук

+3

***Түйменің диаметрі +2-3 мм***Түйменің көлемі +2-3 мм***Түйменің ұзындығы +2-3 мм

***Киімге кеткен шығынның аз болуына жұмысшылардың шеберлігіне, өндіріс үнемділігіне негізделетін талаптар

***Адамның сыртқы көрінісіне, киімнің формасының, түсінің, матасының әдемі көркем болуын талап етеді.

***Эскиздің бірнеше нұсқалары қарастырылады***Бұйымның гормониясы және қолданылған формалары бағаланады***Үлбір терінің пішілуі

***техникалық ұсыныс пен техникалық тапсырманың негізінде киімнің жаңа үлгілерінің эскизін дайындау***эскиздерге талдау жасау және үлгінің нұсқаларын дайындау, схема немесе сызба түрінде орындалған бұйымға эргономикалық талдау жасау

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (No Ratings Yet)
Загрузка...

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

18 − 8 =